AsiJanne Oy
AsiJanne Oy

Palvelumme

AsiJannen toimiala on riidattomat lakiasiapalvelut; julkiset kaupanvahvistukset, kauppakirjat, perukirjat, ositukset, sopimukset, testamentit jne. Kaupanvahvistajana toimii Janne Vihavainen. MML määräämä kaupanvahvistajatunnus: 402000/1496.

Palvelulupaus

Paikkakunnan parasta palvelua, joka tarkoittaa edullisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta kaikille asiakkaillemme kaikissa palveluissamme.

Perukirjat

Perukirja on perunkirjoitustilaisuudessa laadittu luettelo ja arviointi vainajan omaisuudesta. Perunkirjoituksen pohjalta suoritetaan perinnönjako, ja perukirjan tarkoituksena on varmistaa perillisten oikeusturva. Perukirjan pohjalta määräytyy myös perintövero. Yrityksemme hoitaa perukirjat verosuunnittelun huomioiden.

Ositukset

Ositus tarkoittaa avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan tapahtuvaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista. Osituksessa lasketaan, miten paljon tasinkoa joutuu enemmän omaisuutta omistava puoliso maksamaan toiselle puolisolle siten, että kummankin omaisuuden arvo tulee yhtä suureksi. Autamme osituksen toimittamisessa ja tasinkojen laskemisessa.

Kauppakirjat

Tavaran vaihtaessa omistajaa myyjän ja ostajan on hyvä tehdä kirjallinen sopimus, josta selviävät kaupan ehdot. Tämä on sitä tärkeämpää, mitä kalliimpi ostos on kyseessä. Laadimme kauppakirjat nopeasti ja edullisesti.

Testamentit

Testamentissa voi määrätä koko omaisuudenjaosta. Jos perittävällä on rintaperillisiä, heillä on kuitenkin oikeus saada lakiosansa, joka on puolet lakimääräisestä perintöosasta. Muut perilliset voi sulkea pois perinnöstä testamentilla. Voit päättää testamentissa paitsi koko omaisuudestasi myös esimerkiksi kesämökistäsi, kakkosasunnostasi tai yksittäisestä esineestäsi. Riitojen välttämiseksi suvun arvokorut tai tunnearvoa sisältävä irtaimisto kannattaa määrätä esinekohtaisesti nimetyille saajille. Toimeenpanija on usein sama henkilö kuin testamentin laatija, joten hän on käynyt perittävän kanssa testamentin tekoon liittyvä keskustelut ja tietää, mitä milläkin ratkaisulla on tavoiteltu. Näin estetään väärät tulkinnat, jos testamentinsaajat ovat keskenään erimielisiä. Olemme käytettävissänne kokonaisvaltaisesti.

Mikä on asiasi?

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen.

Siirry sivun alkuun